Anpyral – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Anpyral

  • Hoạt chất: Fipronil (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié/lúa; sâu khoang/lạc, mọt đục cành/cà phê; dòi đục thân/ đậu tương, bọ xít muỗi/ ca cao