Anocis 200WP, 250WP, 300WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Anocis 200WP, 250WP, 300WP

Anocis 200WP, 250WP, 300WP

  • Hoạt chất: Dinotefuran 150g.kg (200g/kg), (200g/kg) + Imidacloprid 50g/kg (50g/kg), (100g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa