Annongvin 50SC, 100SC, 150SC, 200SC, 250SC, 300SC, 400SC, 800WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Annongvin 50SC, 100SC, 150SC, 200SC, 250SC, 300SC, 400SC, 800WG

Annongvin 50SC, 100SC, 150SC, 200SC, 250SC, 300SC, 400SC, 800WG

  • Hoạt chất: Hexaconazole (min 85 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    50SC: khô vằn, lem lép hạt/ lúa; rỉ sắt/ cà phê 100SC, 800WG: khô vằn, lem lép hạt, vàng lá/ lúa; rỉ sắt/ cà phê 150SC, 300SC: lem lép hạt, vàng lá/ lúa; thán thư/ xoài; rỉ sắt/ cà phê 200SC, 400SC: lem lép hạt, vàng lá/ lúa; thán thư/ xoài; nấm hồng/ cà phê 250SC: lem lép hạt, vàng lá/ lúa; thán thư/ xoài; nấm hồng/ cà phê