Anmisdotop 400SC, 500SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Anmisdotop 400SC, 500SC

Anmisdotop 400SC, 500SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 250g/l (250g/l) + Difenoconazole 150g/l (250g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân
  • Đối tượng phòng trừ:

    400SC: Lem lép hạt, đạo ôn, khô vằn/lúa 500SC: Lem lép hạt/lúa