ANLIEN – annong 400SC, 800WP, 800WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » ANLIEN – annong 400SC, 800WP, 800WG

ANLIEN – annong 400SC, 800WP, 800WG

  • Hoạt chất: Fosetyl-aluminium (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    400SC, 800WG: chết nhanh/ hồ tiêu 800WP: thối thân/ hồ tiêu