Anlia 600WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Anlia 600WG

  • Hoạt chất: Fosetyl-aluminium 400g/kg + Mancozeb 200g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    80WP: giả sương mai/ dưa chuột; vàng lá, lem lép hạt/ lúa; thán thư/ xoài