Ankisten 200 WP, 250WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Ankisten 200 WP, 250WP

Ankisten 200 WP, 250WP

  • Hoạt chất: Benomyl 100 g/kg, (5g/kg) + Iprodione 100 g/kg, (245g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa