Ankamycin 30SL, 250WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Ankamycin 30SL, 250WP

Ankamycin 30SL, 250WP

  • Hoạt chất: Kasugamycin 19 g/l (10g/kg) + Tricyclazole 11g/l (240g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân
  • Đối tượng phòng trừ:

    30SL: bạc lá/ lúa 250WP: đạo ôn/lúa