Aniper 99.9WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Aniper 99.9WP

Aniper 99.9WP

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron 49.9g/kg + Lambda-cyhalothrin 50g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP ND Quốc tế Nhật Bản
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa