Animex 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Animex 800WP

Animex 800WP

  • Hoạt chất: Ametryn 400g/kg + Atrazine 400g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ ngô, mía