Anhvinh 50SC, 100SC, 150SC, 200SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Anhvinh 50SC, 100SC, 150SC, 200SC

Anhvinh 50SC, 100SC, 150SC, 200SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole (min 85 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH US.Chemical
  • Đối tượng phòng trừ:

    50SC: lem lép hạt, vàng lá do nấm/ lúa 100SC: lem lép hạt/ lúa 150SC, 200SC: lem lép hạt, vàng lá/ lúa; rỉ sắt/ cà phê