Anhteen super 450SC, 780WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Anhteen super 450SC, 780WP

Anhteen super 450SC, 780WP

  • Hoạt chất: Hexaconazole 250g/l (500g/kg) + Thiophanate methyl 200g/l (280g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    450SC: vàng lá/ lúa 780WP: Lem lép hạt/lúa, đốm lá/đậu xanh, khô vằn/lúa; vàng rụng lá/cao su