Anhet 75WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Anhet 75WP

  • Hoạt chất: Chlorothalonil (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Futai
  • Đối tượng phòng trừ:

    Giả sương mai/dưa hấu