Ang-Sachray 700WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Ang-Sachray 700WP

Ang-Sachray 700WP

  • Hoạt chất: Nitenpyram 500 g/kg + Spiromesifen 200g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/ lúa