ANG-sachco 100EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » ANG-sachco 100EC

ANG-sachco 100EC

  • Hoạt chất: Cyhalofop butyl 70g/l + Pyribenzoxim 30g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng