Ang.clean 250SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Ang.clean 250SC

Ang.clean 250SC

  • Hoạt chất: Fluacrypyrim (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Nhện gié/lúa