Anforli 70SC, 310SC, 410SC, 765WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Anforli 70SC, 310SC, 410SC, 765WG

Anforli 70SC, 310SC, 410SC, 765WG

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 10g/l (300g/l), (400g/l), (200g/kg) + Hexaconazole 60g/l (10g/l), (10g/l), (565g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    70SC: Khô vằn/lúa 310SC, 410SC, 765WG: Lem lép hạt/lúa