Andozol 75WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Andozol 75WP

  • Hoạt chất: Tricyclazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa