Andobeam 650WP, 380SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Andobeam 650WP, 380SC

Andobeam 650WP, 380SC

  • Hoạt chất: Carbendazim 200g/kg, (100g/l) + Hexaconazole 10g/kg, (30g/l) + Tricyclazole 440g/kg, (250g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân
  • Đối tượng phòng trừ:

    380SC: khô vằn, đạo ôn/lúa 650WP: Đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt/lúa