Anco 500SL, 600 SL, 720SL, 860SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Anco 500SL, 600 SL, 720SL, 860SL

Anco 500SL, 600 SL, 720SL, 860SL

  • Hoạt chất: 2.4 D (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
  • Đối tượng phòng trừ:

    500SL: cỏ/lúa gieo thẳng, điều 600SL: cỏ/ lúa cấy, lúa gieo thẳng, cỏ/ cà phê 720SL, 860SL: cỏ/ lúa gieo thẳng