Anba 50 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Anba 50 EC

  • Hoạt chất: Fenobucarb (BPMC) (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa, bọ xít/ hồ tiêu, rệp/ đậu tương