Amylatop 325SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Amylatop 325SC

Amylatop 325SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH SX & KD Tam Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt/lúa; chết cây con/lạc, phấn trắng/cao su; vàng rụng lá/ cao su, phấn trắng/ hoa hồng