Ammeri 80EC, 150EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Ammeri 80EC, 150EC

Ammeri 80EC, 150EC

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron 50g/l (100g/l) + Emamectin benzoate 50g/l (30g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    80EC: Sâu tơ/bắp cải, sâu cuốn lá/ lúa 150EC: Sâu cuốn lá/lúa