Amino 15SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Amino 15SL

  • Hoạt chất: Amino acid
  • Tổ chức đăng ký: Công ty Hợp danh SH NN Sinh Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/ lúa