Amilan 300SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Amilan 300SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole 50g/l + Tricyclazole 250g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Thái Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn, lem lép hạt/ lúa; nấm hồng, rỉ sắt/ cà phê; thán thư/ điều; đốm lá/lạc