Ameta 150SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ameta 150SC

  • Hoạt chất: Indoxacarb
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá, nhện gié/lúa; sâu xanh da láng/đậu tương