Ameed top 750WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Ameed top 750WG

Ameed top 750WG

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 250g/kg + Tebuconazole 500g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Jiangyin Suli Chemical Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    Khô vằn/ lúa