Ameed Plus 560SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Ameed Plus 560SC

Ameed Plus 560SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 60g/l + Chlorothalonil 500g/l
  • Tổ chức đăng ký: Jiangyin Suli Chemical Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rỉ sắt/ cà phê