Amateusamy 150SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Amateusamy 150SC

Amateusamy 150SC

  • Hoạt chất: Indoxacarb
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa