Amater 150SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Amater 150SC

Amater 150SC

  • Hoạt chất: Indoxacarb
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lion Agrevo
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa, sâu xanh da láng/đậu tương