Amagong 55WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Amagong 55WP

Amagong 55WP

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 30g/kg + Spinosad 25g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Agricare Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa