Altista top 500SC, 560SC, 600SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Altista top 500SC, 560SC, 600SC

Altista top 500SC, 560SC, 600SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l (60g/l), (100g/l) + Tricyclazole 300g/l (500g/l), (500g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nam Bắc
  • Đối tượng phòng trừ:

    500SC: Đạo ôn/ lúa 560SC, 600SC: Khô vằn, lem lép hạt, đạo ôn/ lúa