Altis 50 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Altis 50 WP

  • Hoạt chất: Pirimicarb (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    rệp muội/ thuốc lá