Altach 5 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Altach 5 EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược HAI
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa, bọ xít/ lạc