Alsti 1.4 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Alsti 1.4 SL

  • Hoạt chất: Sodium-O- Nitrophenolate 0.71% + Sodium-P- Nitrophenolate 0.46% + Sodium-5-Nitroguaacolate 0.23%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Sản phẩm Công Nghệ Cao
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ hoa hồng, lúa