Aloha 25 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Aloha 25 WP

  • Hoạt chất: Acetochlor 210g/kg + Bensulfuron Methyl 40g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa cấy, lúa gieo thẳng