Almagor 356EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Almagor 356EC

Almagor 356EC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 56g/l + Tebuconazole 100g/l + Prochloraz 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Adama Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/ lúa