Alle 800WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Alle 800WG

  • Hoạt chất: Fosetyl-aluminium (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
  • Đối tượng phòng trừ:

    chết nhanh/ hồ tiêu