Alibaba 1.8EC, 3.6EC, 4.5EC, 6.0EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Alibaba 1.8EC, 3.6EC, 4.5EC, 6.0EC

Alibaba 1.8EC, 3.6EC, 4.5EC, 6.0EC

  • Hoạt chất: Abamectin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Thái Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    1.8EC, 6.0EC: sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ trĩ, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu khoang/ lạc 3.6EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu khoang/ lạc 4.5EC: bọ trĩ, sâu cuốn lá, rầy nâu, nhện gié/lúa