Alfavin 700WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Alfavin 700WP

Alfavin 700WP

  • Hoạt chất: Difenoconazole 150g/kg + Isoprothiolane 400g/kg + Propiconazole 150g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, lem lép hạt/lúa