Alfatac 600 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Alfatac 600 WP

Alfatac 600 WP

  • Hoạt chất: Acetamiprid 50g/kg + Thiosultap-sodium (Nereistoxin) 550g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa