Alfaron 25WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Alfaron 25WP

  • Hoạt chất: Pencycuron (min 99%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn/ lúa, chết rạp cây con/ đậu tương