Alfapathrin 10 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Alfapathrin 10 EC

Alfapathrin 10 EC

  • Hoạt chất: Fenpropathrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa