Alantic 140SC, 140WG, 140WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Alantic 140SC, 140WG, 140WP

Alantic 140SC, 140WG, 140WP

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron 100g/l (100g/kg), (100g/kg) + Emamectin benzoate 40g/l (40g/kg), (40g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nam Bộ
  • Đối tượng phòng trừ:

    140WG: sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa 140WP:: Nhện gié, sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa 140SC: sâu cuốn lá /lúa