Akulagold 260 EW, 275SC, 420WP, 570EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Akulagold 260 EW, 275SC, 420WP, 570EC

Akulagold 260 EW, 275SC, 420WP, 570EC

  • Hoạt chất: Beta-cypermethrin 10g/l, (15g/l), (20g/kg) (20g/l) + Profenofos 200 g/l (100g/l), (300g/kg) (500g/l) + Thiamethoxam 50 g/l (160g/l), (100g/kg) (50g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    260EW, 420WP: rầy nâu, sâu đục thân/ lúa; rệp sáp/ cà phê275SC: rầy lưng trắng/lúa570EC: rầy nâu/ lúa