Akina 48EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Akina 48EC

  • Hoạt chất: Clomazone (min 88 %)
  • Tổ chức đăng ký: Asiagro Pacific Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng