Akido 20WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Akido 20WP

  • Hoạt chất: Abamectin 1g/kg + Bacillus thuringiensis var.kurstaki 19g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Omega
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu tơ, bọ nhảy/ bắp cải, sâu vẽ bùa/ bưởi, rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa