Ajuni 50WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ajuni 50WP

  • Hoạt chất: Cyromazine (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    dòi đục lá/ đậu tương