Ajily 77WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ajily 77WP

  • Hoạt chất: Copper Hydroxide
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    rỉ sắt/ cà phê