Aizabin WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Aizabin WP

  • Hoạt chất: Bacillus thuringiensis var. aizawai
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Sản phẩm Công Nghệ Cao
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu tơ, sâu xanh, sâu đo/ rau họ hoa thập tự; sâu khoang, sâu cuốn lá/ lạc; sâu khoang, sâu đục quả/ đậu tương; sâu xanh, sâu khoang, sâu đo/ cà chua; sâu cuốn lá/ cây có múi; sâu xanh, sâu khoang/ thuốc lá; sâu xanh, sâu đo/ bông vải